1. SANTOSH TUKARAM KHANDGE - 649383
2. SHIVAJI G GOLE - 374279
3. DNYANESH VISHNU KUTE - 292608
4. MOHAN TULSHIDAS DHAMDHERE - 243245
5. VIKAS KARBHARI HADAWALE - 170712
6. KISHOR MARUTI SHELAR - 116195
7. SUNITA MILAN PAWAR - 99827
8. SURESH PANDURANG AHIREKAR - 98155
9. GANESH KUSHABHAU MORDE - 84861
10. NIRMALA MAHENDRA - 73556
11. PRITAM GANGARAM PATIL - 70966
12. MAHADEV BALKU KONDUSKAR - 63791
13. DINESH MADANLAL CHOUDHARY - 58375
14. PRITI BALASAHEB GAIKWAD - 57430
15. PRAKASH TUKARAM CHAVAN - 53214
16. SUSHILA SAINATH SAWANT - 48122
17. RAJKUMAR MARUTI PAWAR - 48000
18. SHAMIKA KESHAV SAPALE - 43796
19. VINAY MORE - 41875
20. - 40812
21. SANGEETA GANPAT SAWANT - 39458
22. HEERA SHIVNATH PATIL - 38342
23. PRIYANKA LAXMAN SANAS - 37612
24. ARCHANA RAHUL KAKADE - 36709
25. MADAN YESHWANT MANJREKAR - 35997
26. - 35540
27. VISHAL KHANDU ICHAKE - 33750
28. VINOD MADHUKAR NARKHEDE - 32250
29. UMESH VISHNU SURVE - 30412
30. SUNIL JAGANNATH SHINDE - 30390
31. RUPALI ANANAT BORKAR - 29035
32. DEEPA PRAVIN BHOSALE - 29007
33. SARVESH KUMAR - 27250
34. KHANDU MACCHINDRA SAID - 24696
35. SHOBHA SHANKAR JAGTAP - 24650
36. CHANDRAKANT BABURAO JUNGHARE - 24380
37. NIRMALA MAHENDRA - 23848
38. - 23375
39. URMILA CHANDRAKANT JUNGHARE - 22899
40. RESHMA SANDEEP FULBANDHE - 21250
41. VANITA RAJENDRA KHILARI - 21000
42. HANUMANT MAHADEO PARVAT - 20407
43. SANJAY UTTAM KAKADE - 20375
44. Sandhya Suresh Ahirekar - 20263
45. SARIKA JAGDISH DHAMDHERE - 19487
46. PARUL DINESH DANAO - 18500
47. JAYENDRA SHREERAM SAWANT - 17950
48. YUVRAJ SURESH AHIREKAR - 17180
49. BABURAO TATYABA JUNGHARE - 16712
50. VAIJYAYANTI VITTHAL GAWADE - 16499
51. SUNIL VISHNU GADKARI - 16187
52. RAHUL KISAN BANKAR - 16125
53. SNEHAL SUSHIL SAWANT - 15678
54. SHIVAJI SHAMRAO PAWAR - 15474
55. SHRADDHA SURESH BHOR - 15325
56. SNEHAL SUSHIL SAWANT - 14556
57. DINKAR MITHAILAL PAL - 14550
58. SATISH BABURAO GAIKWAD - 14400
59. VITTHAL RAMESH LOHAKARE - 14250
60. KANTA BALASAHEB GAIKWAD - 13770
61. SHAILESH BAGRAO - 13555
62. - 13403
63. SANJAY HANMANT GADE - 13194
64. TULSHIDAS BHAGWANT DHAMDHERE - 13000
65. Jagdish Tulshidas Dhamdhere - 12742
66. ARJUN BHAU SUTAR - 12716
67. EBRAHIM ASGARALI RANGWALA - 12361
68. VIKAS KARBHARI HADAWALE - 12291
69. CHETAN MADHUSUDHAN KOTHARI - 12250
70. RUPALI NILESH SHELAR - 12015
71. MANISHA SUNIL SHINDE - 12000