1. SANTOSH TUKARAM KHANDGE - 572991
2. DNYANESH VISHNU KUTE - 261750
3. SHIVAJI G GOLE - 247516
4. MOHAN TULSHIDAS DHAMDHERE - 218087
5. VIKAS KARBHARI HADAWALE - 163462
6. SURESH PANDURANG AHIREKAR - 98155
7. GANESH KUSHABHAU MORDE - 84861
8. KISHOR MARUTI SHELAR - 84625
9. NIRMALA MAHENDRA - 73431
10. PRITAM GANGARAM PATIL - 70966
11. MAHADEV BALKU KONDUSKAR - 61291
12. PRAKASH TUKARAM CHAVAN - 53214
13. RAJKUMAR MARUTI PAWAR - 48000
14. SUNITA MILAN PAWAR - 45577
15. NILAM DNYANESH KUTE - 40625
16. SANGEETA GANPAT SAWANT - 39458
17. SHAMIKA KESHAV SAPALE - 39375
18. VINAY MORE - 38875
19. HEERA SHIVNATH PATIL - 38342
20. PRITI BALASAHEB GAIKWAD - 38125
21. ARCHANA RAHUL KAKADE - 36500
22. MADAN YESHWANT MANJREKAR - 35997
23. VISHAL KHANDU ICHAKE - 33750
24. UMESH VISHNU SURVE - 30412
25. SUNIL JAGANNATH SHINDE - 30375
26. RUPALI ANANAT BORKAR - 29000
27. DEEPA PRAVIN BHOSALE - 28250
28. VISHNU MARUTI KUTE - 25750
29. SHOBHA SHANKAR JAGTAP - 24650
30. KHANDU MACCHINDRA SAID - 24625
31. CHANDRAKANT BABURAO JUNGHARE - 24380
32. NIRMALA MAHENDRA - 23848
33. SUMIT MADHUKAR DARANDALE - 23375
34. URMILA CHANDRAKANT JUNGHARE - 22899
35. PRIYANKA LAXMAN SANAS - 21612
36. RESHMA SANDEEP FULBANDHE - 21250
37. VANITA RAJENDRA KHILARI - 21000
38. HANUMANT MAHADEO PARVAT - 20375
39. SANJAY UTTAM KAKADE - 20375
40. Sandhya Suresh Ahirekar - 20263
41. SARIKA JAGDISH DHAMDHERE - 17500
42. YUVRAJ SURESH AHIREKAR - 17180
43. BABURAO TATYABA JUNGHARE - 16712
44. VAIJYAYANTI VITTHAL GAWADE - 16499
45. - 16372
46. SUNIL VISHNU GADKARI - 16187
47. RAHUL KISAN BANKAR - 16125
48. SNEHAL SUSHIL SAWANT - 15678
49. SHIVAJI SHAMRAO PAWAR - 15474
50. SHRADDHA SURESH BHOR - 15325
51. DINESH MADANLAL CHOUDHARY - 15000
52. SNEHAL SUSHIL SAWANT - 14556
53. SATISH BABURAO GAIKWAD - 14400
54. VINOD MADHUKAR NARKHEDE - 13750
55. UJWALA RAJENDRA SARODE - 13700
56. SHAILESH BAGRAO - 13555
57. - 13403
58. SANJAY HANMANT GADE - 13194
59. TULSHIDAS BHAGWANT DHAMDHERE - 12875
60. ARJUN BHAU SUTAR - 12716
61. EBRAHIM ASGARALI RANGWALA - 12361
62. MANISHA SUNIL SHINDE - 12000