1. SANTOSH TUKARAM KHANDGE - 633633
2. DNYANESH VISHNU KUTE - 287858
3. SHIVAJI G GOLE - 268654
4. MOHAN TULSHIDAS DHAMDHERE - 239745
5. VIKAS KARBHARI HADAWALE - 169212
6. KISHOR MARUTI SHELAR - 116195
7. SURESH PANDURANG AHIREKAR - 98155
8. GANESH KUSHABHAU MORDE - 84861
9. NIRMALA MAHENDRA - 73431
10. PRITAM GANGARAM PATIL - 70966
11. MAHADEV BALKU KONDUSKAR - 61666
12. PRITI BALASAHEB GAIKWAD - 55055
13. PRAKASH TUKARAM CHAVAN - 53214
14. SUNITA MILAN PAWAR - 53077
15. RAJKUMAR MARUTI PAWAR - 48000
16. SHAMIKA KESHAV SAPALE - 43546
17. VINAY MORE - 41875
18. - 40812
19. SANGEETA GANPAT SAWANT - 39458
20. HEERA SHIVNATH PATIL - 38342
21. ARCHANA RAHUL KAKADE - 36709
22. MADAN YESHWANT MANJREKAR - 35997
23. - 35540
24. VISHAL KHANDU ICHAKE - 33750
25. UMESH VISHNU SURVE - 30412
26. SUNIL JAGANNATH SHINDE - 30390
27. RUPALI ANANAT BORKAR - 29035
28. DEEPA PRAVIN BHOSALE - 29007
29. KHANDU MACCHINDRA SAID - 24696
30. SHOBHA SHANKAR JAGTAP - 24650
31. PRIYANKA LAXMAN SANAS - 24612
32. CHANDRAKANT BABURAO JUNGHARE - 24380
33. NIRMALA MAHENDRA - 23848
34. - 23375
35. URMILA CHANDRAKANT JUNGHARE - 22899
36. RESHMA SANDEEP FULBANDHE - 21250
37. VANITA RAJENDRA KHILARI - 21000
38. HANUMANT MAHADEO PARVAT - 20407
39. SANJAY UTTAM KAKADE - 20375
40. Sandhya Suresh Ahirekar - 20263
41. SARIKA JAGDISH DHAMDHERE - 19487
42. YUVRAJ SURESH AHIREKAR - 17180
43. VINOD MADHUKAR NARKHEDE - 16750
44. BABURAO TATYABA JUNGHARE - 16712
45. VAIJYAYANTI VITTHAL GAWADE - 16499
46. - 16372
47. DINESH MADANLAL CHOUDHARY - 16250
48. SUNIL VISHNU GADKARI - 16187
49. RAHUL KISAN BANKAR - 16125
50. SNEHAL SUSHIL SAWANT - 15678
51. SHIVAJI SHAMRAO PAWAR - 15474
52. SHRADDHA SURESH BHOR - 15325
53. SNEHAL SUSHIL SAWANT - 14556
54. SATISH BABURAO GAIKWAD - 14400
55. VITTHAL RAMESH LOHAKARE - 13875
56. UJWALA RAJENDRA SARODE - 13700
57. SHAILESH BAGRAO - 13555
58. KANTA BALASAHEB GAIKWAD - 13520
59. - 13403
60. SANJAY HANMANT GADE - 13194
61. TULSHIDAS BHAGWANT DHAMDHERE - 13000
62. Jagdish Tulshidas Dhamdhere - 12742
63. ARJUN BHAU SUTAR - 12716
64. EBRAHIM ASGARALI RANGWALA - 12361
65. VIKAS KARBHARI HADAWALE - 12291
66. CHETAN MADHUSUDHAN KOTHARI - 12250
67. RUPALI NILESH SHELAR - 12015
68. MANISHA SUNIL SHINDE - 12000