1. SANTOSH TUKARAM KHANDGE - 649383
2. SHIVAJI G GOLE - 355654
3. DNYANESH VISHNU KUTE - 292608
4. MOHAN TULSHIDAS DHAMDHERE - 243245
5. VIKAS KARBHARI HADAWALE - 170712
6. KISHOR MARUTI SHELAR - 116195
7. SURESH PANDURANG AHIREKAR - 98155
8. SUNITA MILAN PAWAR - 91827
9. GANESH KUSHABHAU MORDE - 84861
10. NIRMALA MAHENDRA - 73556
11. PRITAM GANGARAM PATIL - 70966
12. MAHADEV BALKU KONDUSKAR - 63791
13. PRITI BALASAHEB GAIKWAD - 57430
14. PRAKASH TUKARAM CHAVAN - 53214
15. DINESH MADANLAL CHOUDHARY - 51875
16. RAJKUMAR MARUTI PAWAR - 48000
17. SHAMIKA KESHAV SAPALE - 43796
18. VINAY MORE - 41875
19. - 40812
20. SANGEETA GANPAT SAWANT - 39458
21. HEERA SHIVNATH PATIL - 38342
22. PRIYANKA LAXMAN SANAS - 37112
23. ARCHANA RAHUL KAKADE - 36709
24. MADAN YESHWANT MANJREKAR - 35997
25. - 35540
26. VISHAL KHANDU ICHAKE - 33750
27. SUSHILA SAINATH SAWANT - 31622
28. UMESH VISHNU SURVE - 30412
29. SUNIL JAGANNATH SHINDE - 30390
30. VINOD MADHUKAR NARKHEDE - 30000
31. RUPALI ANANAT BORKAR - 29035
32. DEEPA PRAVIN BHOSALE - 29007
33. SARVESH KUMAR - 25000
34. KHANDU MACCHINDRA SAID - 24696
35. SHOBHA SHANKAR JAGTAP - 24650
36. CHANDRAKANT BABURAO JUNGHARE - 24380
37. NIRMALA MAHENDRA - 23848
38. - 23375
39. URMILA CHANDRAKANT JUNGHARE - 22899
40. RESHMA SANDEEP FULBANDHE - 21250
41. VANITA RAJENDRA KHILARI - 21000
42. HANUMANT MAHADEO PARVAT - 20407
43. SANJAY UTTAM KAKADE - 20375
44. Sandhya Suresh Ahirekar - 20263
45. SARIKA JAGDISH DHAMDHERE - 19487
46. JAYENDRA SHREERAM SAWANT - 17950
47. YUVRAJ SURESH AHIREKAR - 17180
48. BABURAO TATYABA JUNGHARE - 16712
49. VAIJYAYANTI VITTHAL GAWADE - 16499
50. SUNIL VISHNU GADKARI - 16187
51. RAHUL KISAN BANKAR - 16125
52. SNEHAL SUSHIL SAWANT - 15678
53. SHIVAJI SHAMRAO PAWAR - 15474
54. SHRADDHA SURESH BHOR - 15325
55. SNEHAL SUSHIL SAWANT - 14556
56. SATISH BABURAO GAIKWAD - 14400
57. VITTHAL RAMESH LOHAKARE - 14250
58. KANTA BALASAHEB GAIKWAD - 13770
59. SHAILESH BAGRAO - 13555
60. - 13403
61. SANJAY HANMANT GADE - 13194
62. TULSHIDAS BHAGWANT DHAMDHERE - 13000
63. Jagdish Tulshidas Dhamdhere - 12742
64. ARJUN BHAU SUTAR - 12716
65. EBRAHIM ASGARALI RANGWALA - 12361
66. VIKAS KARBHARI HADAWALE - 12291
67. CHETAN MADHUSUDHAN KOTHARI - 12250
68. RUPALI NILESH SHELAR - 12015
69. MANISHA SUNIL SHINDE - 12000
70. PARUL DINESH DANAO - 12000